PMKT
Wat is het

PMKT is een professionele behandelmethode voor kinderen tot 12 jaar waarbij het doen en ervaren centraal staan. Wat ik mooi vindt aan PMKT, is dat een kind een manier krijgt om uit te drukken wat het vaak in woorden niet kan. Er wordt veel gebruik gemaakt van non-verbale technieken, zoals bewegingsoefeningen en creatieve en muzikale middelen. Het doel is om al spelenderwijs de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Kinderen kunnen in een veilige omgeving nieuwe gedragspatronen ontdekken en zich eigen maken. Negatieve ervaringen kunnen verwerkt en plaats maken voor positieve ervaringen zodat er weer ruimte ontstaat voor verdere ontwikkeling!

Door de verbinding tussen bewegen, creativiteit, muziek en spel biedt PMKT mogelijkheden om het totale bewegingsgedrag van kinderen te stimuleren en waar nodig aan te passen.

Voor wie:
PMKT is voor kinderen die vastlopen op 1 of meer van de volgende gebieden:

 • Lichamelijk/psychosomatisch:
  Overbeweeglijkheid, passiviteit, negatieve lichaamsbeleving, gering lichaamsbesef, spanningsklachten, hyperventilatie.
 • Emotioneel:
  Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, agressief of juist teruggetrokken gedrag, aandachts- en motivatieproblemen, (faal-)angsten.
 • Sociaal:
  Verlegenheid, weerbaarheid, problemen in het maken van contact, pesten.

  Tevens kan praktijk 7mijlslaarzen helpen op het gebied van:

 • Omgaan met bijzondere eigenschappen:
  Autisme, ADHD, ADD, hoog sensitiviteit, DCD/dyspraxie, hoogbegaafdheid, verstandelijke beperking.
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenisen:
  Verlies, geweld, trauma, ziekte.
 • Ouder-kindrelaties:
  Hechtingproblematiek, omgaan met grenzen.

  Neem gerust contact op met praktijk 7mijlslaarzen voor meer informatie!

  Werkwijze
  Aanmelden voor de therapie en trainingen kan telefonisch. We bespreken de wensen betreft de hulpvraag en wat praktijk 7mijlslaarzen hierin kan betekenen. Als er gekozen is voor therapie volgt er een intake gesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we uitgebreid uw hulpvraag. Hierna volgt observatieperiode en de behandeling. We gaan aan de slag met beweging. Uit de observatie van 3 sessies volgt een persoonlijk behandelplan. De behandeling kan variëren van een kortdurend traject (10 sessies) tot langdurige behandeling. Na het afronden van de behandeling volgt een evaluatie van de therapie. Bij langdurige behandeling is er een half jaarlijkse evaluatie. Het contact met u als ouders en/of verzorgers speelt een belangrijke rol tijdens de therapie. Voor het succes van de behandeling is het van belang dat u kunt inspelen op de nieuwe reactiepatronen die uw kind laat zien. Er is daarom regelmatig contact over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die bij uw kind gezien worden.